İnme – Felç (Paralizi – Pleji)

Sinirlerin ya da kasların bozulması sonucu vücudun bir bölümünü hissedememe veya hareket ettirememe veya kısıtlı hareket ettirebilme şeklinde ortaya çıkan rahatsızlığa halk dilinde felç veya inme, tıp dilinde ise paralizi veya pleji adı verilir. Hareketi sağlayan sinirlerin merkez nöronları ve çevre nöronları diye ikiye ayrılması nedeniyle felçler de “merkezsel felçler” ve “çevresel felçler” diye ikiye ayrılır. Merkezsel felçlerde, kas gücünün azalması ya da yok olmasıyla birlikte kaslarda aşırı gerginlik, kemik kiriş reflekslerinde artma görülür. Bu gibi felçlere “kasınmalı felçler” denir. Çevresel felçler, omuriliğin ön boynuzlarında, omurilik köklerinde, sinir ağlarında ya da sinirlerde ortaya çıkan bir bozukluktan ileri gelir. Kimi kas hastalıklarının neden olduğu felçlerde ise sinir sistemi sağlam kalmakta, yalnızca kaslarda bozukluk olmaktadır.

Genellikle beyni besleyen kan damarlarındaki akışın durmasıyla oluşan beyin hasarı ile ortaya çıkan klinik tablodur. Hangi bölgeyi besleyen damarda kan akışının durması ile ilgili olarak vücudun herhangi bir bölümünde örneğin; kol, bacak veya yüzün bir kısmında duyu kaybı, baş dönmesi, yutma güçlüğü ve görme bozuklukları olarak kendini gösterebilir. Beyin insan vücudunu ters şekilde kontrol eder, yani sağ beyin vücudun sol tarafını, sol beyin ise sağ tarafını kontrol eder. Sağ beyinde meydana gelecek hasar, vücudun sol tarafında etkisini gösterir. Stres kendi başına olmasa da tansiyonu ve kan pıhtılaşma sürecini olumsuz yönde etkilediği için riski tetikleyen bir faktör olarak sayılabilir.

Temel tedavi yöntemleri ile kombine edilerek uygulanacak olan termal (kaplıca) tedavi, felçli hastaların iyileşmesinde büyük yararlar sağlar. Bu tip nörolojik ve sinir sistemi hastalıklarında genellikle tuzlu, kükürtlü, karbondioksitli, oligometalik ve radyoaktif sular etkili olmaktadır. Aynı zamanda kaplıca tesisimiz stresten kurtulma, doğal beslenme ve doğal yaşam düzeni ile felç faktörlerinin birçoğunu hayatınızdan çıkarmanıza yardımcı olmaktadır.